https://cnag.ie/en/schools/take-part/gaelbhratach-second-level.html

https://gaelbhratach.ie/iarbhunscoileanna/

Is scéim í Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhann le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di.

Cén aidhm atá ag Gaelbhratach?

Tá sí mar aidhm ag an scéim Gaelbhratach scoileanna na tíre a spreagadh agus a chumasú le gníomhú chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd an scoil ar fad ar bhonn pleanáilte, leanúnach, taitneamhach.

Cén fáth gur fiú don scoil páirt a ghlacadh?

 1. Spreagfaidh Gaelbhratach úsáid na Gaeilge sa scoil ina hiomláine
 2. Cuirfidh Gaelbhratach le híomhá dearfach na Gaeilge sa scoil agus i measc an phobail lasmuigh di
 3. Ardóidh Gaelbhratach feasacht i measc na ndaltaí ar an saol Gaeilge lasmuigh den scoil
 4. Beidh níos mó spéise ag na daltaí sa Ghaeilge
 5. Spreagfaidh Gaelbhratach ceannaireacht i measc na ndaltaí
 6. Cumasófar na daltaí le gníomhú le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
 7. Cruthóidh Gaelbhratach gréasán oibre idir na mic léinn, na múinteoirí agus ceannasaíocht na scoile
 8. Beidh a fhios ag na daltaí agus ag foireann na scoile go bhfuil spéis faoi leith ag an scoil sa Ghaeilge agus cur chun cinn úsáid na Gaeilge
 9. Beidh an scoil páirteach sa ghluaiseacht náisiúnta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn
 10. Nuair a chomhlíonfar na céimeanna go sásúil beidh Gaelbhratach bronnta ar an scoil tar éis bliana. Beidh sé mar chomhartha aitheantais don obair ar fad déanta ag an scoil le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn go gníomhach. Is próiséas leanúnach é seo, mar sin moltar tabhairt faoin scéim gach bliain ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn ó bhliain go bliain. Moltar gan dabht tabhairt faoi imeachtaí agus gníomhaíochtaí nua gach bliain.

Cuspóirí Gaelbhratach don mhac léinn:

 1. Go spreagfar agus go gcumasófar an dalta le bheith páirteach go gníomhach in úsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn sa scoil
 2. Go spreagfar agus go gcumasófar an dalta le feidhmiú go gníomhach mar cheannaire agus le scileanna eagrúcháin a fhoghlaim
 3. Go mbeidh an dalta níos muiníne agus tiomáinte chun an Ghaeilge a úsáid, ní mar ábhar scoile nó teanga scoile amháin, ach mar rogha teanga níos mó ina shaol pearsanta
 4. Go mbeidh feasacht níos fearr ag an dalta ar na deiseanna úsáide Gaeilge lasmuigh den scoil

Cuspóirí Gaelbhratach don mhúinteoir:

 1. Go mbeidh cúnamh agus tacaíocht ghníomhach ar fáil don mhúinteoir ó na daltaí le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil
 2. Mar thoradh ar an obair ar fad go mbeidh na daltaí níos spreagtha chun an Ghaeilge a fhoghlaim
 3. Go mbeidh an múinteoir nasctha le córas náisiúnta le húsáid na Gaeilge a chur chun cinn agus go mbeidh tacaíocht ann don mhúinteoir de bharr seo
 4. Go spreagfar múinteoirí na scoile le níos mó úsáide a bhaint as an nGaeilge agus go mbeidh níos mó feasachta acu ar an teanga

Gaelbhratach is a reward-based scheme which officially recognises schools which are active in the promotion of Irish throughout the school. Gael-Linn is in charge of the Gaelbhratach in the schools in partnership with Conradh na Gaeilge at second level.

What is the aim of Gaelbhratach?
The aim of this scheme is to encourage and enable schools to promote Irish in a planned, ongoing, enjoyable way.

The objectives for post-primary schools taking part are:

 • To encourage the use of Irish in the school
 • To promote active cooperation between the students, teachers and the school authorities
 • To gain recognition from the community in which the school is situated of the school’s commitment to the promotion of Irish

Objectives for the student taking part are:

 • To encourage the student to take an active part in the promotion of the language in the school
 • To encourage and enable the student to actively function as a leader and to develop organisational skills.
 • To improve the student’s confidence, their commitment to the use of Irish, not only as a school subject, or a school language, but as a language choice in their personal lives
 • To give the student a better understanding of the opportunities to use Irish outside of the school structure

Objectives for the teacher:

 • To gain continuous active support available in the promotion of Irish in the school
 • To encourage students learning Irish as a result of the engagement
 • To connect with the national system for the promotion of Irish

For those schools who are taking part in the scheme for the first year, the basic Gaelbhratach is the end-of-year aim. Subsequently, there will be an opportunity to focus on a particular area (music, sport or community, for example).

Why should your school take part?

 • Gaelbhratach encourages the use of Irish throughout the school
 • Gaelbhratach will add to the positive image of Irish in the school and in the broader community
 • Gaelbhratach will improve the students’ understanding of Irish outside the school
 • The students will be more engaged with Irish
 • Gaelbhratach will encourage leadership amongst the students
 • The scheme enables students to become more active in promoting the use of Irish in the school
 • Gaelbhratach creates an engaging network between students, staff and school authority
 • The school will be taking part in a national movement to promote the use of Irish

When the necessary steps have been completed, a Gaelbhratach will be awarded to the school acknowledging and rewarding the work undertaken by the whole school.

flag 2 flaggaelbhratachirish 4

 • Gaelbhratach
  Is scéim spreagtha í Gaelbhratach a thacaíonn le scoileanna atá ag déanamh iarrachta an Ghaeilge a chur chun cinn.
  Bronntar Gaelbhratach ar scoileanna tar éis dóibh spriocanna éagsúla a bhaint amach. Baineann na spriocanna le ceol, ealaín, spórt, páirt a ghlacadh in imeachtaí / imeachtaí a eagrú agus go leor eile. Is í príomh aidhm na scéime ná cultúr de labhairt na Gaeilge neamhfhoirmiúil a chruthú agus a chothú i measc phobal na scoile agus eile.
  Is é GaelLinn atá i mbun reachtáil na scéime le tacaíocht ó Chonradh na Gaeilge agus Glór na nGael.
  Tá Gaelbhratach maoinithe ag Foras na Gaeilge.
  Gaelbhratach is a scheme which supports and encourages schools in their efforts to promote the Irish language. Schools are awarded the Gaelbhratach upon successful completion of a variety of targets. The targets relate to music, art, sport, the organisation of and participation in events and much more. The primary aim of the scheme is to create and encourage a culture of speaking Irish informally within the school community and beyond.
  The scheme is operated and coordinated by Gael Linn with support from Conradh na Gaeilge and Glór na nGael.
  Gaelbhratach is funded by Foras na Gaeilge.