Is scéim gradaim í an Ghaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhann le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad ar bhonn pleanáilte, leanúnach agus taitneamhach.

Bunaítear coiste nua gach bliain, de ghnáth le daltaí ón 4ú bliain. Bíonn ar na daltaí ar an gcoiste cruinnithe a eagrú, clár a dhearadh do gach cruinniú, miontuairiscí a choimeád agus imeachtaí a eagrú.

Bíonn imeachtaí mar Tráth na gCeist, Ceardlanna Rince & Ceoil , Comórtaisí scríbhneoireachta & Ealaíne srl ar siúl acu.

Chomh maith leis sin, déantar iarracht nasc a dhéanamh le féilire na scoile agus leis na himeachtaí éagsúla a bhíonn ar siúl le linn na bliana, ar nós, Bronnadh na nDuaiseanna, Ceolchoirm na Nollag, Oíche Oscailte na Scoile, Seó Tallainne srl.